11. Związki partnerskie

Nie tak dawno w Sejmie polskim głosowano nad ustawą o związkach partnerskich. Sama ustawa miała dotyczyć nie tylko prawa do zawierania umów w imieniu partnera czy też innych formalności związanych z drugą osobą jak na przykład podawanie informacji przez szpital. Jednak kontrowersją jakie zbudziła był fakt, że oprócz tego dokument też miał dotyczyć związków tej samej płci, czyli homoseksualistów. Dawałoby im to prawo do legalizacji takich związków. Argumentami przeciwnymi były chociażby głosy, że już istnieje takie prawo, a jest ono egzekwowane przez po prostu małżeństwo, która to instytucja zapewnia właśnie nam takie przywileje związane z naszym partnerem. I wcale nie musi to być ślub kościelny, wystarczy cywilny. Dlatego tak bardzo wzbudzała liczne dyskusje na ten temat, gdyż praktycznie oznaczałoby to pierwszy krok ku ugięciu się lobby homoseksualnemu, które to domaga się legalizacji ich związków, a następnie walczy o prawo do adopcji dzieci. Na takie rozwiązania nasze społeczeństwo, a przede wszystkim elity polityczne nie są gotowe, co pokazało chociażby głosowanie nad tą ustawą. Obecnie w Europie można dostrzec dwa bieguny w takich sprawach, w Holandii, gdzie związki takie są dozwolone, toczy się walka o obniżenie wieku zezwalającego na prawną inicjację seksualną oraz o legalizację różnego typu odmiennych orientacji seksualnych, natomiast w Rosji nastąpił zwrot w drugą stronę, zakazane mają być związki przebywających w Rosji homoseksualnych obcokrajowców. W Polsce wydaje się, że jeszcze przez długi czas będziemy utrzymywać obecny stan.