Pojęcie flirtu rozumiane jest poprzez zachowanie społeczne, które polega na prowadzeniu rozmów o charakterze zalotnym. Słowo to wywodzi się z języka starofrancuskiego, conter fleurette, które oznacza próbować lub kusić. Flirt to nie tylko mowa werbalna, ale w dużym stopniu niewerbalna, polegająca na czynieniu gestów o charakterze kokieteryjnym. Flirt to skomplikowane zjawisko, które składa się z kilku ważnych czynników, a mianowicie najważniejsze z nich to: mowa ciała, język, gesty oraz pozy. Flirt bardzo często jest również postrzegany jako początek gry wstępnej. Pojęcie flirtu przywędrowało do naszych stron od zachodnich sąsiadów. Aby cały ten proces zakończył się pozytywnym efektem warto jest pamiętać o kilku ważnych czynnikach, jakimi zwykle są: kontakt wzrokowy, sygnały wysyłane poprzez dotyk, pisanie wierszy, przekazywanie liścików, spotkania w tle ulubionych utworów muzycznych, zalotne mruganie oczami, często przyjazne droczenie się jak okazjonalny dotyk.