37. Prawo do aborcji

Bardzo drażliwy temat, taki rodzaj zagadnienia, na które mamy dwie opinie, bardzo odmienne, wręcz skrajne, są też niektóre bardziej wyważone, lecz żadna nie może być racją najbardziej prawidłową, bo przecież wszystko zależy od punktu widzenia. Według grup katolickich, a także tych, które za swój cel przyjmują ochronę życia aborcja jest kompletnie niedozwolona i powinna być zakazany, gdyż jest to po prostu zabójstwo drugiej istoty, kwestia jednak rozchodzi się o to czy zarodek jest już człowiekiem, istotą, bytem czy jeszcze… tylko zarodkiem. Idąc dalej tym tokiem, od kiedy zarodek jest człowiekiem? Co go różni, jaki czynnik pozwala nazywać go osobą ludzką, co czyni z niego oznakę człowieczeństwa? Dusza? Jeśli tak, to kiedy ona powstaje? Łatwiej by było odpowiedzieć, że serce, ale przecież są przypadki, chociażby śmierci klinicznych w jedną i drugą stronę – raz żyje ciało, a umarła duszą, a raz umarła dusza, a ciało dalej funkcjonuje. Zwolennicy aborcji są natomiast za ideą wolnego wyboru, a więc uznają, że matka ma prawo decydowania o swoim ciele – czy chce usunąć z niego dziecko czy nie. I tu jednak pojawiają się wątpliwości – ale czy ma prawo do decydowania za dziecko? Również pod tym stanowiskiem dojdziemy to pytań o to, kiedy zarodek jest już dzieckiem. Opcja wyważona to ta, która obecnie jest w naszym kraju, a więc możliwa aborcja w przypadku gwałtu lub zagrożenia ciąży lub zdrowia i życia matki. Takie rozwiązanie mamy od lat, ale czy aby na pewno jest to najlepsze z możliwych?