44. Problemy kościoła

Wbrew pozorom i duchowni miewają wszelkiego rodzaju polityczne problemy. No bo dajmy na to przykład, kiedy doszło do drugiej wojny światowej albo nawet wcześniej – kościół z aprobatą popierał działania faszystów, którzy również liczyli się ze zdaniem kościoła w odróżnieniu od grup komunistycznych, które duchowieństwo zwalczały, a przez takie poparcie dla Duce Włoch wypomina się do dziś niezbyt przychylnie. Podobnie mamy w przypadku innych zjawisk, przejdźmy do czasów bardziej współczesnych, w Stolicy Apostolskiej mamy papieża Polaka, który jawnie krytykuje rząd socjalistyczny o zabarwieniu komunistycznym w Polsce, bardzo chce pielgrzymki, w efekcie czego udaje mu się to i gromadzi rzesze ludzi cieszących się z wizyty. W kraju natomiast kościół przez dłuższy czas jest swego rodzaju legalną opozycją wobec władzy, a także często schronieniem dla ludzi prześladowanych przez aparat bezpieczeństwa. Dziś natomiast kościół musi zmierzyć się z innymi problemami na pierwszym planie jest oczywiście walka z pedofilią wśród księży, ostatnio mocno popularny temat, ale także również z bardzo malejącym wpływem na ludzi, gdyż można zaobserwować zjawisko rosnącej ateizacji społeczeństwa, również tematy In vitro czy aborcji są często poruszane i przytaczane są opinie kościoła. Obecna laicyzacja Europy również nie pomaga, wybrany nowy papież z Argentyny wydaje się być człowiekiem bliższym wiernym, pokazującym, że jest wśród nich – przypomina to nam naszego papieża –pielgrzyma. Być może to jest sposób na odwracające się od wiary europejskie społeczeństwo.