50. Organizacje międzynarodowe

Współcześnie istnieje ich kilka, wystarczy wspomnieć chociażby najbardziej znaną jaką jest niewątpliwie Sojusz Północnoatlantycki, czyli NATO. Zrzesza w sobie wiele państw, ale bez kilku ważnych graczy jak chociażby Rosja. Czy jest to ważna organizacja? W pewnym sensie tak, bo takie połączenie państwo do jednego organu ma powodować, że nie będą ze sobą walczyły, gdyż same umowy czy pakty nie są często wystarczalne. Jednakże mamy też przykład inwazji na Irak, kiedy to większością głosów nie zostało udzielone pozwolenie na atak, a tymczasem Stany Zjednoczone się go podjęły i wykonały. Założenia misji pokojowych i stabilizacyjnych ma w swoim statucie Organizacja Narodów Zjednoczonych, a więc spadkobierca bardzo nieudolnej Ligi Narodów. Misje ONZ są jednak bardziej wyważone, a do jednej z największych należy na pewno udział w rozwiązywaniu konfliktu na Bałkanach. Unia Europejska również dąży do stworzenia swojego kontyngentu, jednakże nie w sposób jawny, bowiem po próbie wprowadzenia konstytucji Unii Europejskiej, przez niektóre środowiska wspólna armia, formacja wojskowa pod berłem UE mogłaby być przyjęta bardzo sceptycznie, delikatnie to ujmując. Dlatego, że jest to nie tylko organ stworzony do tych celów, ale w zasadzie funkcjonowałoby to jako oddzielny byt, coś jak wielkie państwo Europa, a właściwie Unia Europejska. Tymczasem na ogół skutecznie nie da się zaprowadzić pokoju na świecie, w każdym momencie, w każdej chwili gdzieś, w jakimś zakątku globu toczy się walka, trwa wojna. I to chyba się już nie zmieni.