6. Komunizm, faszyzm, nazizm

Trzy ideologie o zabarwieniu totalitarnym, gdzie władza sprawowana jest przez jednostkę, najbardziej wyrazistymi przykładami krajów, w których te systemy funkcjonowały są odpowiednio dla komunizmu Związek Radziecki, dla nazizmu Trzecia Rzesza i dla faszyzmu Włochy Mussoliniego. Tak jak w ostatnim przykładzie mamy postać wodza tak był on i obecny w dwóch innych wymienionych krajach, kolejno – Stalin i Hitler. Tak samo wszystkie te systemy miały jeden cel – wyeliminowanie wroga. Nie ważne czy to byli dla Nazistów Żydzi, kapitaliści i imperialiści dla Komunistów czy w końcu Komuniści dla Faszystów – wszędzie chodziło o jego eliminację, fizyczną eliminację. I tu systemy przechodziło od słów do czynów, w najmniejszym stopniu dotykało to Włoch, być może ze względu na jako taką nieudolność chociażby militarną, ale przybrało kolosalne rozmiary w dwóch pozostałych krajach. Tak często mówi się o Holocauście, kiedy to w obozach koncentracyjnych, a także w obozach zagłady umierały miliony przewożonych i więzionych tam Żydów i Słowian, natomiast mniej mówi się o zbrodniach komunistów, gdzie również istniały takie obozy, chociaż głównie to obozy pracy to skala zabójstw była jeszcze większa niż w III Rzeszy. Za przykład bezwzględności komunistów niech służy Katyń, gdzie rozstrzelona kilkanaście tysięcy polskich oficerów. W jednym miejscu, w lesie katyńskim dokonano takiego zbiorowego mordu, dlatego nie powinien dziwić fakt, że komuniści mordowali znacznie więcej. Dlatego warto pamiętać, że zarówno nazizm jak i komunizm to zbrodnicze systemu, zwłaszcza dla nas, Polaków.